Ứng dụng của SB Token

  • In-game currency: With SB - the main currency in Play-to-earn DragonSB, players can possess most in-game items.

  • Staking and Farming: Users can use SB for staking and farming on SBswap to increase earnings Trading: SB Tokens được sử dụng để mua, bán hoặc giao dịch trên các sàn giao dịch CEX, DEX như Gate.io, PancakeSwap

  • Earn: User nhận token SB như một phần thưởng khi chơi game DragonSB hoặc hoàn thành nhiệm vụ vận động trên Stretch-To-Earn.

  • Burn: SB Group will use 70% of revenue to buy back SB and burn.

Last updated