Overview

SB Group được thành lập và có trụ sở công ty tại Singapore. Với hệ sinh thái đa dạng nhằm mang lại giá trị thực đến với đời sống, nhu cầu giải trí và nhu cầu kiếm tiền thụ động như: Play-to-Earn DragonSB, Stretch-to-Earn, Lending, SBSwap, NFT Marketplace. Sứ mệnh của SB Group là mang đến cho cộng đồng những trải nghiệm đa dạng, tiện ích và kiếm lợi nhuận từ nhiều nguồn khác nhau.

Last updated