Untitled
Search
K

Tokenomics

SB Token
Tổng cung cũng như kí hiệu của SB không thay đổi so với trước đây
Thông tin cơ bản:
  • Tên Token: SB Group
  • Ký hiệu: SB
  • Mạng Blockchain: CW-20 và BEP-20
  • Tổng cung: 100.000.000
  • Project Valuation: $15 million.