Khả năng tăng giá

SB token không chỉ được sử dụng trong một hệ sinh thái game rồng DragonSB duy nhất mà nó còn có tính ứng dụng với nhiều hệ sinh thái khác của SB group hay nói cách khác SB token có tính ứng dụng cao do đó người muốn nắm giữ token sẽ gia tăng. Như vậy, tổng cung token không đổi, số lượng người muốn sở hữu SB tăng kéo theo SB có tiềm năng tăng giá vô cùng mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, SB group sẽ sử dụng 70% lợi nhuận để mua lại và đốt cháy SB do đó sẽ kích thích SB tăng giá. SB group cũng có chiến dịch “Buy and Burn” với quy mô lớn đó là sử dụng 2 triệu đô để mua SB tự do trên các sàn và đốt cháy chúng để tạo độ khan hiếm và giảm lạm phát SB. Điều đầy sẽ giúp SB trở nên khan hiếm từ đó sẽ tạo cơ hội cho SB tăng giá.

Last updated